LITERATURA
[Wielkopolska, Taczanów, architerktura dworska XIX w.]


Powiat pleszewski.,
Paweł Anders, Andrzej Gulczyński, Jacek Jackowski,
Wielkopolska Biblioteka Krajoznawcza Nr 24, Poznań 1999.
Majątki wielkopolskie. Tom II, Powiat pleszewski.,
Stanisław Małyszko, Łucja Gajda,
Muzeum Narodowe Rolnictwa i Przemysłu Rolno-Spożywczego w Szreniawie, 1997.
Od klasycyzmu do nowoczesności: o architekturze polskiej XVII, XIX i XX wieku.,
Tadeusz S. Jaroszewski,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 1996.
Siedziby wielkopolskie doby romantyzmu.,
Zofia Ostrowska-Kębłowska,
Wydawnictwo Poznańskie, Poznań 1975.
Słownik krajoznawczy Wielkopolski.,
Praca zbiorowa,
Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa-Poznań 1992.
155 x Wielkopolska.,
Praca zbiorowa,
Wojewódzka Biblioteka Publiczna, Poznań 2000.

MAPY
MAPA 1:100 000, M-33-11/12, wydanie turystyczne
Oddział Topograficzny Sztabu generalnego WP, 1997.
MAPA 1:200 000 M-33-VI
Sztab Generalny Wojska Polskiego Zarząd Topograficzny, 1991.